İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2020-2021 KURUMLARARSI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

Sonuçlar için Tıklayınız.

İşletme Bölümü İntibakları için Tıklayınız

Uluslararası İlişkiler Bölümü için Tıklayınız

Maliye Bölümü için Tıklayınız

Sağlık Yönetimi Bölümü için Tıklayınız

 

KESİN KAYIT

Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan asil öğrenciler 10-12 Ağustos 2020; yedek öğrenciler ise 17-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için şahsen müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar ilgili birimde yapılacaktır.

1- Kayıtlı olunan Üniversiteden alınacak Yatay Geçiş Yapılmasına engel olmadığına dair belge

2- Kesin kaydın yapılması için başvuru dilekçesi (Dilekçe aday tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)

3- 1 Adet Fotoğraf

4- Kayıtlı olunan Üniversiteden alınan öğrenci kimlik kartı (Şahsi dosya istenirken ilgili Üniversiteye iade edilecektir.)

Menüyü Kapat