İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doç. Dr. Sedef Eylemer

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 • Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi
 • Kalite Birim Sorumlusu

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI-AVRUPA BİRLİĞ
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Avrupa Birliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Avrupa Birliği A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İşletme Fakültesi - Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Akademik Özgeçmiş


 • EYLEMER SEDEF, KIRKPINAR ÖZSOY NİHAL,The European Union’s Response to COVID-19 as an Existential Threat, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2021, 11, 490 515
 • EYLEMER SEDEF,SÖYLEMEZ NAGİHAN,Policy Versus Praxis: Has the European Union Failed to Respond to the Refugee Crisis?, World Affairs, 2020, 183, 315- 342
 • BOZKAYA ÖZGE,EYLEMER SEDEF,Güney Kafkasya’da Ülke İçinde Yerinden edilmiş Kişiler Sorunu: Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2019, 18, 109 142
 • Balkır Canan,EYLEMER SEDEF,Shifting Logics The Discourses of Turkish PoliticalElites on EU Accession, South European Society and Politics, 2016, 21, 29 43
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,EYLEMER SEDEF,MAYATÜRK AKYOL EVRİM,Avrupa Birliği ne Giriş Süreci Bağlamında Yerel Yönetimler Tarafından Düzenlenen Mesleki Kurslara ve Kadın İstihdamının Artırılmasına İlişkin Bir Değerlendirme İzmir Türkiye Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Dergisi, 2016, 1072 1090
 • TAŞ İLKAY,EYLEMER SEDEF,ŞEMŞİT SÜHAL,Kırsal Turizme Bütünleşik Yaklaşım Avrupa Birliği Örneği, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, 9, 877 904
 • Alakuş İmren,EYLEMER SEDEF,İnşacılık Çerçevesinde Avrupa Birliği nin İran Nükleer Krizine Yaklaşımı The EU s Approach to the Iranian Nuclear Crisis within the Constructivisit Framework, Uluslararası Hukuk ve Politika, 2015, 11, 133 170
 • EYLEMER SEDEF,MEMİŞOĞLU DİLEK,The Borderland City of Turkey Izmir from Past to the Present, Eurolimes Journal of the Institute for Euroregional Studies, 2015, 19, 159 184
 • EYLEMER SEDEF,Revisiting the Debates on a Model of Integrationfor Post Crisis Europe Towards A Political Union or Just More Differentiation, Perceptions: Journal of International Affairs, 2015, 20, 11 36
 • EYLEMER SEDEF,The Social Impact of the Eurozone Crisis on European Integration Emerging Social Frontiers in the European Union, Eurolimes Journal of the Institute for Euroregional Studies, 2014, 17, 87 103
 • EYLEMER SEDEF,The Social Impact of the Eurozone Crisis on European Integration Emerging Social Frontiers in the European Union, Eurolimes Journal of the Institute for Euroregional Studies, 2014, 17, 87 103
 • Eylemer S,The Social Impact of the Eurozone Crisis on European Integration: Emerging Social Frontiers in the European Union?, Eurolimes Journal of the Institute for Euroregional Studies, 2014, 17, ss. 87-103
 • TAŞ İLKAY,ŞEMŞİT SÜHAL,EYLEMER SEDEF,Avrupa Birliği Örneğinde Uluslararası Spor Politikasının Gelişimi Ekonomik Sosyal ve Siyasl Boyut, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2013, 4, 136 151
 • TAŞ İLKAY,ŞEMŞİT SÜHAL,EYLEMER SEDEF,Avrupa Birliği Örneğinde Uluslararası Spor Politikasının Gelişimi Ekonomik Sosyal ve Siyasl Boyut, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2013, 4, 136 151
 • Taş İ, Şemşit S, Eylemer S,Avrupa Birliği Örneğinde Uluslararası Spor Politikasının Gelişimi: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Boyut, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2013, 4, ss. 136-151
 • EYLEMER SEDEF,ŞEMŞİT SÜHAL,Migration Security Nexus in the Euro Mediterranean Relations, Perceptions-Journal of International Affairs, 2007, 12, 49 70
 • EYLEMER SEDEF,TAŞ İLKAY,Pro EU and Eurosceptic Circles in Turkey, Journal of Communist Studies and Transition Politics, 2007, 23, 561 577
 • EYLEMER SEDEF,Avrupa Birliği’nin Küresel Güvenlik Stratejisine ve Dış Politika Paradigması Olarak Dayanıklılık Kavramına Analitik Bir Bakış,13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu-Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Stratejileri KamuYönetimi Politikaları,18.04.2019 20.04.2019, 31.05.2019
 • EYLEMER SEDEF,European Union’s Youth Policy in the Post-Crisis Europe,6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society,24.10.2019 25.10.2019, 20.10.2019
 • EYLEMER SEDEF,Demir Tuba,Uluslararası Rekabet Alanı Olarak Güney Kafkasya: Avrupa Birliği’nin Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme,EUREFE’17 Uluslararası Kongresi,27.07.2017 29.07.2017, Aydın, TÜRKİYE, 22.10.2017
 • EYLEMER SEDEF,Söylemez Nagihan,Avrupa Birliği Göç Politikaları ve Suriye Müteci Krizinin Türkiye-AB İlişkilerine Yansımaları,IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi,23.10.2017 24.10.2017, 01.12.2017
 • EYLEMER SEDEF,AB Gençlik Politikalarında Sağlık,Sağlıkta Kalite ve Vermlilik Sempozyumu,30.09.2016 01.10.2016, TÜRKİYE, 01.11.2016
 • Eylemer S,Reinvigorating the Theoretical Debates on Model of Integration for the Post-Crisis Europe: Towards a Political Union or More Differentiation?,13th METU Conference on International Relations,25-27 Haziran, Ankara, Türkiye, 2014
 • Balkır C, Eylemer S,The Changing Logics in the Discourses of Political Elites in Turkey’s Europeanization Process,2nd European Workshops in International Studies,21-24 Mayıs, İzmir , Türkiye, 2014
 • Eylemer S,European Pollitical Integration in the Post-Lisbon Era: a Theoretical Perspective,International Conference Organised by University of Oradea, University of Debrecen, Institute for Euro-Regional Studies titled From Schuman Declaration to Lisbon Treaty: What Political Finality for the European Union?,25.04.2013, Oradea, ROMANYA, 26.04.2013
 • TAŞ İLKAY, ŞEMŞİT SÜHAL, EYLEMER SEDEF,Uluslararası Politika Aracı Olarak Spor Avrupa Birliği Örneği,I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,12.04.2012 15.04.2012, TÜRKİYE, 12.04.2012
 • Eylemer S,Kırsal Turizme Bütünsel Yaklaşım: Avrupa Birliği Örneği,II. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu,20.09.2012, Aksaray, TÜRKİYE, 22.09.2012
 • Eylemer S,Uluslararası Politika Aracı Olarak Spor: Avrupa Birliği Örneği,I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı,12-15 Nisan, TÜRKİYE, 2012
 • Eylemer S,The Role of the Presidents of European Commission in the Evolution of the EU Borders in the Process of Europe of 15 to 27,International Conference entitled Leaders of the Borders Borders of the Leaders,31.03.2011, Oradea, 02.04.2011
 • Eylemer S,Promoting Democratic Values in the Enlarging Europe: An Analysis of EU’s Political Conditionality Model and the Role of Political Actors,International Conference entitled Leaders of the Borders Borders of the Leaders,31.03.2011, Oradea, 02.04.2011
 • Eylemer S,EU’s Democratic Conditionality Reconsidered: An Analysis of the the Supply Side,World Crisis, Revolution or Evolution in the International Community?”, Third Global International Studies Conference,17.08.2011, Porto, PORTEKİZ, 20.08.2011
 • Eylemer S,Elites and Europeanisation: the Case of Turkey-EU Relations,4th CEU Graduate Conference in Social Sciences-Global Transformations: Integration, Transition and Development,20.06.2008, Budapeşte, MACARİSTAN, 22.06.2008
 • Eylemer S,Customs Union: an End In Itself or a Step Towards Accession?,International Conference Organized by TUNAECS, Economic Development Foundation, Yeditepe University entitled Turkey and the EU from past to the future,10.07.2008, 11.07.2008
 • Eylemer S,Transformation in Health Care System in Turkey,2nd ECPR Graduate Conference,25.08.2008, Barselona, İSPANYA, 27.08.2008
 • Balkır Canan,EYLEMER SEDEF,TAŞ İLKAY,Customs Union an End In Itself or a Step Towards Accession,International Conference Organized by TUNAECS, Economic Development Foundation, Yeditepe University entitled Turkey and the EU from past to the future,10.07.2008 11.07.2008, 12.07.2007
 • Eylemer S,Securitisation of Migration Policies in EU's Relations with its Neighbourhood,Migration Flows, Sustainable Development and Neighbourhood Policy in the New EU Countries, European Summer School,29.05.2007, İTALYA, 03.06.2007
 • Eylemer S,Migration-Security Nexus in Euro Mediterranean Relations,Fifth METU Conference on International Relations – International Security: Old Issues and New Challenges,15.06.2006, Ankara, TÜRKİYE, 17.06.2006
 • Eylemer S,Axis of Pro-EU and Euro-Sceptic Circles in Turkey and the Position of Turkish Public Opinion,Fourth International Workshop on Strategic Elites and EU Enlargement: Reactions by and the Prospects for East European States Currently Left Out,06.10.2006, Kiev, UKRAYNA, 07.10.2006
 • EYLEMER SEDEF,European Pollitical Integration in the Post Lisbon Era a Theoretical Perspective,International Conference Organised by University of Oradea, University of Debrecen, Institute for Euro-Regional Studies titled From Schuman Declaration to Lisbon Treaty: What Political Finality for the European Union?,25.04.2013 26.04.2013, Oradea, ROMANYA
 • EYLEMER SEDEF,EU s Democratic Conditionality Reconsidered An Analysis of the the Supply Side,World Crisis, Revolution or Evolution in the International Community?”, Third Global International Studies Conference,17.08.2011 20.08.2011, Porto, PORTEKİZ
 • EYLEMER SEDEF,Promoting Democratic Values in the Enlarging Europe An Analysis of EU s Political Conditionality Model and the Role of Political Actors,International Conference entitled Leaders of the Borders Borders of the Leaders,31.03.2011 02.04.2011, Oradea
 • EYLEMER SEDEF,The Role of the Presidents of European Commission in the Evolution of the EU Borders in the Process of Europe of 15 to 27,International Conference entitled Leaders of the Borders Borders of the Leaders,31.03.2011 02.04.2011, Oradea
 • TAŞ İLKAY, EYLEMER SEDEF,Transformation in Health Care System in Turkey,2nd ECPR Graduate Conference,25.08.2008 27.08.2008, Barselona, İSPANYA
 • TAŞ İLKAY, EYLEMER SEDEF, ŞEMŞİT SÜHAL,Sustaining Sustainable Tourism,38th World Congress of the International Institute of Sociology,26.06.2008 30.06.2008, Budapeşte, MACARİSTAN
 • TAŞ İLKAY, EYLEMER SEDEF, ŞEMŞİT SÜHAL,Kırsal Turizme Bütünsel Yaklaşım Avrupa Birliği Örneği,II. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu,20.09.2012 22.09.2012, Aksaray, TÜRKİYE
 • EYLEMER SEDEF, TAŞ İLKAY,Elites and Europeanisation the Case of Turkey EU Relations,4th CEU Graduate Conference in Social Sciences-Global Transformations: Integration, Transition and Development,20.06.2008 22.06.2008, Budapeşte, MACARİSTAN
 • EYLEMER SEDEF, ŞEMŞİT SÜHAL, TAŞ İLKAY,Securitisation of Migration Policies in EU s Relations with its Neighbourhood,Migration Flows, Sustainable Development and Neighbourhood Policy in the New EU Countries, European Summer School,29.05.2007 03.06.2007, İTALYA
 • EYLEMER SEDEF, TAŞ İLKAY,Axis of Pro EU and Euro Sceptic Circles in Turkey and the Position of Turkish Public Opinion,Fourth International Workshop on Strategic Elites and EU Enlargement: Reactions by and the Prospects for East European States Currently Left Out,06.10.2006 07.10.2006, Kiev, UKRAYNA
 • EYLEMER SEDEF, ŞEMŞİT SÜHAL,Migration Security Nexus in Euro Mediterranean Relations,Fifth METU Conference on International Relations – International Security: Old Issues and New Challenges,15.06.2006 17.06.2006, Ankara, TÜRKİYE
 • Balkır Canan ,EYLEMER SEDEF,The Changing Logics in the Discourses of Political Elites in Turkey s Europeanization Process,2nd European Workshops in International Studies,21.05.2014 24.05.2014, İzmir, TÜRKİYE
 • EYLEMER SEDEF,Reinvigorating the Theoretical Debates on Model of Integration for the Post Crisis Europe Towards a Political Union or More Differentiation,13th METU Conference on International Relations,25.06.2014 27.06.2014
 • EYLEMER SEDEF,Avrupa Komşuluk Politikası Temelinde AB nin Normatif Gücünü Yeniden Düşünmek,VIII. Uludağ Uluslarararası İlişkiler Kongresi,28.11.2016 29.11.2016, TÜRKİYE
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,EYLEMER SEDEF,MAYATÜRK AKYOL EVRİM,AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN DÜZENLENEN KADINLARA YÖNELİK MESLEKİ KURSLARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME İZMİR TÜRKİYE ÖRNEĞİ,Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions,28.09.2016 30.09.2016, Bakü, AZERBAYCAN
 • EYLEMER SEDEF,Uluslararası Bir Aktör Olarak Avrupa Birliği ve Güç Tartışmaları,1st International Conference on Critical Debates in Social Sciences,05.10.2018 07.10.2018
 • EYLEMER SEDEF,Revisiting the Debates on the EU’s Normative Power: the Case of European Neighbourhood Policy,Ankara Yıldırım Beyazıt University Heart of Anatolia Jean Monnet European Centre of Excellence Workshop,28.06.2018 29.06.2018, İzmir, TÜRKİYE
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Akdeniz İçin Birlik (Union for the Mediterranean), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Avrupa Akdeniz Ortaklığı (Euro Mediterranean Partnership (EUROMED)), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Avrupa Komşuluk (ve Ortaklık) Aracı (European Neighbourhood (and Partnership) Instrument (ENPI/ENI)), ISBN:978-605-7756-17-6, S:119 124, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • ACAR TEK NİLÜFER, ONGAN DİLEK, TÜRKER PERİM FATMA, BALCI CAFER, İPLİKÇİ GÖKÇEN, DEDEBAYRAKTAR DAMLA, GÜRARSLAN OLCAY, KELAT ZEHRA, DİYETİSYENLER İÇİN HASTA İZLEM REHBERİ AĞIRLIK YÖNETİMİ EL KİTABI, Yaşlılarda Ağırlık Yönetimi Bireysel Standart Beslenme Danışmanlığı Programı, ISBN:978-975-590-659-1, S:69 101, SAĞLIK BAKANLIĞI Yayın No: 1081 / CNR Sistem Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., 2017
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Akdeniz İçin Birlik (Union for the Mediterranean), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Avrupa – Arap Diyaloğu (Euro – Arab Dialogue), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Bakü Girişimi (Baku Initiative), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Doğu Ortaklığı (Eastern Partnership), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Avrupa Komşuluk (ve Ortaklık) Aracı (European Neighbourhood (and Partnership) Instrument (ENPI/ENI)), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Karadeniz Sinerjisi (Black Sea Synergy), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Küresel Akdeniz Politikası (Global Mediterranean Policy), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Avrupa – Arap Diyaloğu (Euro – Arab Dialogue), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, “More for More”, ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Bakü Girişimi (Baku Initiative), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Normatif Güç Avrupa (Normative Power Europe), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Doğu Ortaklığı (Eastern Partnership), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Sivil Güç Avrupa (Civilian Power Europe), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Karadeniz Sinerjisi (Black Sea Synergy), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Yetenekler-Beklentiler Uçurumu (Capabilities – Expectations Gap), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Küresel Akdeniz Politikası (Global Mediterranean Policy), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, “More for More”, ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Normatif Güç Avrupa (Normative Power Europe), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Sivil Güç Avrupa (Civilian Power Europe), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF, AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ, Yetenekler-Beklentiler Uçurumu (Capabilities – Expectations Gap), ISBN:978-605-7756-17-6, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021
 • EYLEMER SEDEF,Beşgür Elif Cemre, Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union, European Union and China Relations in the Light of Changing Global Order, S:417-434, IGI Global , 2020
 • EYLEMER SEDEF, Revisiting European Security Challenges and Regions in Transition, Revisiting Debates on the EU’s Normative Power: the Case of the European Neighbourhood Policy, ISBN:1-5275-5799-5, S:41-65, Cambridge Scholars Publishing, 2020
 • DÜZGİT SENEM,KALİBER ALPER,ALPAN BAŞAK ZEYNEP,BALKIR CANAN,EYLEMER SEDEF,BOŞNAK AYTAÇ BÜKE,ONURSAL BEŞGÜL TÜRKAN ÖZGE,BÜRGİN ALEXANDER,CEBECİ EMİNE MÜNEVVER,SAATÇİOĞLU BEKEN,YILMAZ GÖZDE, Is Turkey De-Europeanising: Encounters with Europe in a Candidate Country, Shifting Logics: The Discourses of Turkish Political Elites on EU Accession, ISBN:9781138286528, Routledge, 2017
 • EYLEMER SEDEF, Avrupa Birliği nin Bölgesel İhtilaflara Yönelik Politikaları Abhazya ve Güney Osetya Batı Sahra Dağlık Karabağ İsrail Filistin ve Transdinyester, Avrupa Birliği'nin Dağlık Karabağ Sorununa Yaklaşımı ve Çözüm Sürecindeki Rolü, ISBN:978-605-9189-47-7, S:101 166, Detay Yayıncılık, 2016
 • EYLEMER SEDEF, Avrupa Birliği nin Dış İlişkileri Bölgesel Politikalar Bölgeler ve Uluslararası Aktörler ile İlişkiler, Avrupa Birliği'nin Latin Amerika Politikası, ISBN:978-605-320-036-9, Nobel Yayınevi, 2015
 • EYLEMER SEDEF, Akdeniz de Ortak Bir Refah Alanı Yaratma Aracı Olarak Avrupa Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi Umut ile Gerçek Arasında Avrupa Akdeniz Ortaklığı Mare Nostrum dan Birarada Yaşamaya, Akdeniz'de Ortak Bir Refah Alanı Yaratma Aracı Olarak Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi: Umut ile Gerçek Arasında, ISBN:9789754412413, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, İzmir, 2007
 • EYLEMER SEDEF, Akdeniz de Ortak Bir Refah Alanı Yaratma Aracı Olarak Avrupa Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi Umut ile Gerçek Arasında Avrupa Akdeniz Ortaklığı Mare Nostrum dan Birarada Yaşamaya, Akdeniz'de Ortak Bir Refah Alanı Yaratma Aracı Olarak Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi: Umut ile Gerçek Arasında, ISBN:9789754412413, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, İzmir, 2007
 • Eylemer S, Avrupa Akdeniz Ortaklığı Mare Nostrum’dan Birarada Yaşamaya, Der. Canan Balkır, Akdeniz’de Ortak Bir Refah Alanı Yaratma Aracı Olarak Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi: Umut ile Gerçek Arasında , S:81-107, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, 2007
 • (2021), (Avrupa Birliği Örneğinde Uluslararası Spor Politikasının Gelişimi Ekonomik Sosyal ve Siyasl Boyut)
 • (2021), (Avrupa Birliği ne Giriş Süreci Bağlamında Yerel Yönetimler Tarafından Düzenlenen Mesleki Kurslara ve Kadın İstihdamının Artırılmasına İlişkin Bir Değerlendirme İzmir Türkiye Örneği)
 • (2021), (Güney Kafkasya’da Ülke İçinde Yerinden edilmiş Kişiler Sorunu: Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme)
 • (2021), (The Borderland City of Turkey Izmir from Past to the Present)
 • (2021), (Pro EU and Eurosceptic Circles in Turkey)
 • (2021), (Kırsal Turizme Bütünleşik Yaklaşım Avrupa Birliği Örneği)
 • (2021), (Policy Versus Praxis: Has the European Union Failed to Respond to the Refugee Crisis?)
 • (2021), (Shifting Logics The Discourses of Turkish PoliticalElites on EU Accession)
 • (2020), (Avrupa Birliği Örneğinde Uluslararası Spor Politikasının Gelişimi Ekonomik Sosyal ve Siyasl Boyut)
 • (2020), (The Social Impact of the Eurozone Crisis on European Integration: Emerging Social Frontiers in the European Union?)
 • (2020), (Kırsal Turizme Bütünleşik Yaklaşım Avrupa Birliği Örneği)
 • (2020), (Revisiting the Debates on a Model of Integrationfor Post Crisis Europe Towards A Political Union or Just More Differentiation)
 • (2020), (Migration Security Nexus in the Euro Mediterranean Relations)
 • (2020), (Pro EU and Eurosceptic Circles in Turkey)
 • (2020), (Shifting Logics The Discourses of Turkish PoliticalElites on EU Accession)
 • (2019), (Avrupa Birliği Örneğinde Uluslararası Spor Politikasının Gelişimi Ekonomik Sosyal ve Siyasl Boyut)
 • (2019), (The Borderland City of Turkey Izmir from Past to the Present)
 • (2019), (Migration Security Nexus in the Euro Mediterranean Relations)
 • (2019), (Pro EU and Eurosceptic Circles in Turkey)
 • (2019), (Revisiting the Debates on a Model of Integrationfor Post Crisis Europe Towards A Political Union or Just More Differentiation)
 • (2019), (Shifting Logics The Discourses of Turkish PoliticalElites on EU Accession)
 • (2017), (Shifting Logics The Discourses of Turkish PoliticalElites on EU Accession)
 • (2017), (Avrupa Birliği Örneğinde Uluslararası Spor Politikasının Gelişimi Ekonomik Sosyal ve Siyasl Boyut)
 • (2017), (Pro EU and Eurosceptic Circles in Turkey)
 • (2016), (Pro EU and Eurosceptic Circles in Turkey)
 • (2016), (Migration Security Nexus in the Euro Mediterranean Relations)
 • (2016), (Shifting Logics The Discourses of Turkish PoliticalElites on EU Accession)
 • Jean Monnet Chair-Sosyal Kaynaşma Alanında Jean Monnet Kürsüsü, Avrupa Birliği Destekli Proje,,31.8.2021
 • Jean Monnet Modülü-AB’ye Katılım Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Güçlendirilmesi” başlıklı Jean Monnet Modülü, Yürütücü, Avrupa Birliği Destekli Proje, Yürütücü, (14112),31.8.2017
 • Avrupa Sosyal Politikası alanında Jean Monnet Kürsüsü, Yürütücü, Avrupa Birliği Destekli Proje, Yürütücü, (60291),31.8.2017
 • AB ye Katılım Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Güçlendirilmesi Konulu Jean Monnet Modülü, Proje Ekibinde Üye, DEÜ koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği Destekli Proje, Proje Ekibinde Üye,,1.9.2014
 • Benim için Avrupa Birliği (EU for ME), Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı, (53440),1.1.2013
 • Avrupa Ekonomik Bütünleşmesi konulu Jean Monnet Kürsüsü, Uzman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Uzman,,1.9.2010
 • Genişleyen Avrupa Birliğinin Politikaları ve Kurumları konulu Jean Monnet Modülü, Uzman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Uzman,,1.9.2010
 • Avrupalılığı Anlamak ve Türkiye de Avrupa Vatandaşlığını Teşvik Etmek, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı, (240796),1.9.2009
 • Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Studii Eurepene, Editör kurulu üyeliği,
 • Studii Eurepene, Editör kurulu üyeliği,
 • Eurolimes, Editör kurulu üyeliği,
 • Eurolimes, Editör kurulu üyeliği,
 • AB'YE ÜYELİK SÜRECİNDE SIRP DIŞ POLİTİKASINDA AB-RUSYA REKABETİNİN ETKİLERİ, ELİF KARATAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Güney Kafkasya'da ABD-Rusya Rekabeti Ve Türkiye'ye Yansımaları, TUBA DEMİR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • The European Union's Democracy Promotion in Ukraine, FULYA AKGÜL DURAKÇAY, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Avrupa'da Yükselen Popülizmin Göçmen Politikalarına Etkisi: İngiltere Örneği, TUĞBA ÖZDEL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Avrupa Birliği'nin enerji politikalarında Avrupa komisyonu'nun rolüne kurumsalcı bir bakış, HACER TURGUT, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Dış ilişkiler ve güvenlik çerçevesinde soğuk savaş sonrası dönemde AB-ABD ilişkileri, SİMGE ÖZCAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Avrupa Birliği göç politikaları ve Suriye mülteci krizinin Türkiye- AB ilişkilerine yansımaları, NAGİHAN SÖYLEMEZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Avrupa Birliği'nin komşuluk politikası ve normatif güç tartışmaları: Arap Baharı örneği, İSA SİYPAK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Avrupa Birliği'nin komşuluk politikası ve normatif güç tartışmaları: Arap Baharı örneği, İSA SİYPAK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Avrupa komşuluk politikası ekseninde Avrupa Birliği'nin Doğu komşularına yönelik politikaları, ERDİ KUTLU, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Avrupa Birliği'nin İran nükleer krizine yaklaşımı: Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırmalı bir analiz, İMREN ALAKUŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Jean Monnet Bursu,2003
 • İşletme Fakültesi Birinciliği,2000
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinden Birincilikle Mezuniyet,2000
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler MYO,MYO Müdür Yardımcısı
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Jean Monnet Bursu (King's College London MA in Mediterranean Studies)
 • Avrupa Çalışmaları Akademik Ağı-Türkiye (A-Nest), Üyelik, 2016
 • Avrupa Çalışmaları Akademik Ağı-Türkiye (A-Nest), Üyelik, 2016
 • Avrupa Siyasi Araştırmalar Konsorsiyumu Güney Avrupa Politikaları Çalışma Grubu Üyeliği (European Consortium for Political Research, Standing Group on Southern European Politics) , Üyelik, 2015
 • Avrupa Siyasi Araştırmalar Konsorsiyumu Avrupa Birliği Çalışma Grubu Üyeliği (European Consortium for Political Research, Standing Group on European Union) , Üyelik, 2015
 • Avrupa Siyasi Araştırmalar Konsorsiyumu Güney Avrupa Politikaları Çalışma Grubu Üyeliği (European Consortium for Political Research, Standing Group on Southern European Politics) , Üyelik, 2015
 • Avrupa Siyasi Araştırmalar Konsorsiyumu Avrupa Birliği Çalışma Grubu Üyeliği (European Consortium for Political Research, Standing Group on European Union) , Üyelik, 2015

Araştırma Alanları

 • Avrupa Birliği
 • Uluslararası İlişkiler

Dersler

Menüyü Kapat