İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doç. Dr. Elif Ayşe Şahin İpek

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Mali Yönetim Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Maliye
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye A.B.D.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Maliye
 • Üniversite Süleyman Demirel Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme

Akademik Özgeçmiş


 • KARADAĞ YAPRAK,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Seçilmiş Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Harcamalarının Düzeyini Etkileyen Faktörler Bağlamında Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2020, 11, 182 202
 • ÇİÇEK SERDAR,ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Vergiye Uyum Sürecinde Davranışsal Yaklaşım: Mükellef Davranışları ve Tipolojileri, Sosyoekonomi, 2019, 27, 223 244
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,AKMAN ÇİĞDEM,Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2019, 2, 359 373
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Türkiye’de Belediye Gelirlerinin Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2018, 20, 1 19
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,HEPAKSAZ ENGİN,Mali Yönetim Sisteminde Sayıştay Hesap Yargısı Açısından Kamu Zararı Unsurlarının Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018, 93 114
 • HEPAKSAZ ENGİN,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Kamu Zararının Tespiti ve Tahsili Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018, 32, 921 940
 • HEPAKSAZ ENGİN,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Kamu Zararının Tespiti ve Tahsili Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2018, 32, 921 940
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,HEPAKSAZ ENGİN,Mali Yönetim Sisteminde Sayıştay Hesap Yargısı Açısından Kamu Zararı Unsurlarının Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018, 93 114
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,1996-2017 Döneminde Sayıştay Performans Denetiminin Kamu Mali Yönetim Sistemindeki Rolünün Değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, 10, 650 671
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Belediyelerde Mali Denetimin Önemi ve Niteliği: Türkiye’xxdeki Uygulamalar Bakımından Bir Değerlendirme, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, 61 84
 • ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,ÇİÇEK SERDAR,Sosyal Sözleşme Perspektifinden Güncel Bir Tartışma: Vergi Göçmenliği Olgusu, Vergi Sorunları Dergisi, 2018, 92 106
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Cinsiyete Duyarlı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Vizyoner, 2017, 8, 44 61
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Bütçe Hakkının Kullanılması Bakımından TBMM'nin Bütçe Sürecindeki Rolünün Değerlendirilmesi, Maliye Finans Yazıları, 2017, 69 107
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Kazanım Temelli Kamu Satın Alması: Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, 2016, 55 80
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Kazanım Temelli Kamu Satın Alması Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, 2016
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,KAMUDA KARAR ALMA İÇ DENETİM İLİŞKİSİ GÜVENCE VERME DANIŞMANLIKVE YÖNETİME DEĞER KATMA FONKSİYONLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 21, 1573 1581
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Alpaslan Mustafa,Kamu İnovatif Satın Alma Yöntemleri: Seçilmiş Ülke Örnekleri Kapsamında Bir Değerlendirme, International Journal of Public Finance, 2016, 1, 99 122
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Sakal Mustafa,ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ,Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçeleme Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyoekonomi, 2014, 2, 81 104
 • ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü ve Elif Ayşe ŞAHİN İPEK,Performans Yönetiminin Amaç-Araç Uyumu Tartışması ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi, Maliye Dergisi, 2014, 290-315
 • HÜSEYİN GÜÇLÜ ÇİÇEK, ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK,Performans Yönetiminin Amaç-Araç Uyumu Tartışması ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi, Maliye Dergisi, 2013, 290 315
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,ŞAHİN ELİF AYŞE,Plan- Bütçe İlişkisi Açısından İç Denetim, Maliye Dergisi, 2009, 83 103
 • MUSTAFA SAKAL, ELİF AYE ŞAHİN,Anayasal İktisatın Temel Felsefesi ve Türkiye'de Uygulanabilirlik Koşulları, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, 10, 75 114
 • SAKAL, Mustafa ve Elif Ayşe ŞAHİN İPEK,Anayasal İktisatın Temel Felsefesi ve Türkiye'de Uygulanabilirlik Koşulları, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, 10
 • ACAR, İbrahim Attila ve Elif Ayşe ŞAHİN ,Plan-Bütçe İlişkisi Açısından İç Denetim, Maliye Dergisi, 2009, 83-103
 • SAKAL MUSTAFA,ŞAHİN ELİF AYŞE,Kamu Kurumlarında Performans Ölçümü ve Sayıştay Denetimi İlişkisi Türkiye deki Uygulamalar Bakımından Bir Değerlendirme, Sayıştay Dergisi, 2008, 3 28
 • SAKAL, Mustafa ve Elif Ayşe ŞAHİN İPEK,Kamu Kurumlarında Performans Ölçümü ve Sayıştay Denetimi İlişkisi: Türkiye'deki Uygulamalar Bakımından Bir Değerlendirme, Sayıştay Dergisi, 2008, 3-28
 • KARADAĞ YAPRAK,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sosyal Harcamalarının İncelenmesi,IZCEAS 2018: New Trends in Economics and Administrative Sciences,05.12.2018 08.12.2018, İzmir, TÜRKİYE, 20.12.2018
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,KARADAĞ YAPRAK,AÇIKGÖZ BERNUR,Evaluation of the Change of Public Purchasing Policy Understanding in Turkey,ICOAEF,06.12.2017 07.12.2017, KKTC, 23.12.2017
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Kabayel Melih,The Role of Development Agencies in the Sustainable DevelopmentProcess: The Case of İZKA,International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development,21.09.2017 24.09.2017, ISPARTA, TÜRKİYE, 25.09.2017
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,KARADAĞ YAPRAK,Sustainable Public Procurement (SPP) For Sustainable Development: Selected Countries Examples,3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society,28.04.2017 29.04.2017, ANKARA, TÜRKİYE, 24.04.2017
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetinin Etkinliği Ege Bölgesi Alan Araştırması,29. Türkiye Maliye Sempozyumu,16.05.2014 20.05.2014, Sakarya, TÜRKİYE, 15.04.2016
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Alpaslan Mustafa,Kamu İnovatif Satın Alma Yöntemleri Seçilmiş Ülke Örnekleri Kapsamında Bir Değerlendirme,31. Türkiye Maliye Sempozyumu,16.05.2016 18.05.2016, Mersin, TÜRKİYE, 20.06.2016
 • Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim-Stratejik Planlamadan İç Denetime Arayışlar,1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2008
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Internal Audit Contribution toCorporate Governance in Public Organizations: An Assessment For Turkey,2ndCongress on International Economic and Administrative Perspectives,05.10.2017 07.10.2017, ISPARTA, TÜRKİYE
 • İBRAHİM ATTİLA ACAR, ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK,Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim Stratejik Planlamadan İç Denetime Arayışlar,1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu,23.10.2008 24.10.2008, TÜRKİYE
 • MUSTAFA SAKAL, ELİF AYŞE ŞAHİN,Küresel Mali Kriz Ekonomide Paradigma Değişiminin Sinyali Mi,Uluslararası Davras Kongresi,24.09.2009 27.09.2009
 • Tokgöz Simge, Çalışkan Emine, ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, ACAR İBRAHİM ATTİLA, Türkiye'nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar ve Uygulamaları, Varlık Fonu Uygulamasının Mali Yönetimin Amaçları Açısından Değerlendirilmesi, ISBN:978-605-7858-34-4, S:427 460, Umuttepe Yayınları, 2020
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, İç Denetim Kuruma Değer Katmak, Performans Denetimi Çerçevesinde Kamuda İç Denetim-Dış Denetim İlişkisi: Seçilmiş Ülke Örnekleri, ISBN:978-975-02-5955-5, S:237 268, Seçkin Yayınevi, 2020
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challanges Vol2, Reforms of Turkish Count of Accounts, ISBN:978-981-15-4225-1, S:233 262, Springer, 2020
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Public Economics and Finance, New Approaches in Public Budgeting, ISBN:978-1-78984-794-9, S:35 52, IntechOpen, 2019
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Public Economics and Finance, New Approaches in Public Budgeting, ISBN:978-953-51-7065-55, S:1 19, IntechOpen, 2018
 • BİNİŞ MİNE,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Regional Economic Development in the Balkan Region, Chapter Six- The Effect of Tax Incentives on Regional Economic Development, ISBN:(10):1-4438-8527-4, S:87 131, Cambridge Scholars Publishing, 2016
 • Regional Economic Development in the Balkan Region, Chapter Six- The Effect of Tax Incentives on Regional Economic Development, Cambridge Scholars Publishing, 2016
 • ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,DİKMEN SÜLEYMAN, Prof Dr Şükrü Kızılot’xx a Armağan, Terörün Kamu Finansmanındaki Etkisinin Vergi Cennetleri Kapsamında Değerlendirilmesi, ISBN:978-605-125-760-0, S:404 425, Gazi Üniversitesi İİBF Yayını, 2014
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Türkiye de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, Kamu İnovatif Satın Alma Politikası ve Bölgesel Kalkınma, ISBN:978-605-320-029-1, S:1 17, Nobel Yayıncılık, 2014
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Mali Yerinden Yönetim: Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye ye İlişkin Değerlendirmeler, Türkiye’de Mahalli İdare Bütçeleri ve Sorunları, ISBN:978-605-133-771-5, S:332 354, Nobel Yayıncılık, 2014
 • Türkiye’de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, Kamu İnovatif Satın Alma Politikası ve Bölgesel Kalkınma, Nobel Yayınevi, 2014
 • Mali Yerinden Yönetim: Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye’ye İlişkin Değerlendirmeler, Türkiye’de Mahalli İdare Bütçeleri ve Sorunları, Nobel Yayınevi, 2014
 • Prof. Dr. Şükrü Kızılot’a Armağan, Terörün Kamu Finansmanındaki Etkisinin Vergi Cennetleri Kapsamında Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi İİBF Yayını, 2014
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Kamu Kesiminde Performans Yönetim Aracı Olarak Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi: Büyükşehir Belediyeleri Örneği, ISBN:978-975-6311-75-2, Türkiye Belediyeler Birliği Yayını, 2013
 • Kamu Kesiminde Performans Yönetim Aracı Olarak Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi: Büyükşehir Belediyeleri Örneği (yayımlanmış doktora tezi), Türkiye Belediyeler Birliği, 2013
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, İç Denetimin Kamu Mali Karar Alma Süreçlerine Etkisi, ISBN:978-975-02-1722-7, Seçkin Yayınevi, 2011
 • SAKAL MUSTAFA,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Stratejik Yönetim Sisteminin Geleceği Açısından Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Uygulamada Etkinliği Sorunu, ISBN:978-975-02-1499-8, S:229 253, Seçkin Yayınları, 2011
 • Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Stratejik Yönetimin Geleceği Açısından Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Uygulamada Etkinliği Sorunu, Seçkin Yayınevi, 2011
 • İç Denetimin Kamu Mali Karar Alma Süreçlerine Etkisi, Seçkin Yayınevi, 2011
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Mali Kurallar Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Bir Eğilim Vergi Harcama Borçlanma vs Üzerine Kurallar ve Sınırlamalar, Anayasal İktisat Perspektifinden Gelişmiş Ülkelerde Kamu Borçlanmasını Sınırlayıcı Kurallar, ISBN:978-975-8195-48-0, S:229 246, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını, 2010
 • Mali Kurallar Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Bir Eğilim: Vergi, Harcama, Borçlanma vs. Üzerine Kurallar ve Sınırlamalar, Anayasal İktisat Perspektifinden Gelişmiş Ülkelerde Kamu Borçlanmasını Sınırlayıcı Kurallar, Seçkin Yayınevi, 2010
 • SAKAL MUSTAFA,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Prof. Dr. Mualla Öncel’xxe Armağan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Gelir İdaresinde Değişim Çalışmalarının Değerlendirilmesi, ISBN:978-975-482-849-8, S:557 593, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2009
 • Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan Cilt II, 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Gelir İdaresinde Değişim Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2009
 • (2020), (1996-2017 Döneminde Sayıştay Performans Denetiminin Kamu Mali Yönetim Sistemindeki Rolünün Değerlendirilmesi)
 • (2020), (Seçilmiş Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Harcamalarının Düzeyini Etkileyen Faktörler Bağlamında Değerlendirilmesi)
 • (2020), (Mali Yönetim Sisteminde Sayıştay Hesap Yargısı Açısından Kamu Zararı Unsurlarının Değerlendirilmesi)
 • (2020), (Kamu Kurumlarında Performans Ölçümü ve Sayıştay Denetimi İlişkisi Türkiye deki Uygulamalar Bakımından Bir Değerlendirme)
 • (2020), (Bütçe Hakkının Kullanılması Bakımından TBMM’nin Bütçe Sürecindeki Rolünün Değerlendirilmesi)
 • (2020), (Plan- Bütçe İlişkisi Açısından İç Denetim)
 • (2020), (Türkiye’de Belediye Gelirlerinin Değerlendirilmesi)
 • (2020), (Kamuda Karar Alma- İç Denetim İlişkisi: Güvence Verme, Danışmanlık ve Yönetime Değer Katma Fonksiyonları Açısından Bir Değerlendirme)
 • (2020), (Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetinin Etkinliği: Ege Bölgesi Alan Araştırması)
 • (2020), (Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci)
 • (2020), (Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçeleme Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme)
 • (2019), (Belediyelerde Mali Denetimin Önemi ve Niteliği: Türkiye’deki Uygulamalar Bakımından Bir Değerlendirme)
 • (2019), (Türkiye’de Belediye Gelirlerinin Değerlendirilmesi)
 • (2019), (Performans Yönetiminin Amaç Araç Uyumu Tartışması ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi)
 • (2019), (Mali Yönetim Sisteminde Sayıştay Hesap Yargısı Açısından Kamu Zararı Unsurlarının Değerlendirilmesi)
 • (2019), (Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçeleme Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme)
 • (2019), (Bütçe Hakkının Kullanılması Bakımından TBMM’nin Bütçe Sürecindeki Rolünün Değerlendirilmesi)
 • (2019), (Kamu Zararının Tespiti ve Tahsili Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri)
 • (2019), (Cinsiyete Duyarlı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi)
 • VİZYONER
 • AKŞEHİR MYO DERGİSİ
 • Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Sayıştay Kanunu ve İç Denetim Eğitimi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 14.11.2018
 • CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE BÜTÇE HAKKI: TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME, EMİNE ÇALIŞKAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ve Mali Yönetim Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • TÜRKİYE'DE BELEDİYELERDE MALİ YAPININ DEĞERLENDİRİLMESİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, ARZU KIZILKAYA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ve Mali Yönetim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Vergi uyum politikaların oluşturulmasında mükellef davranışları, TUNCAY DEMİR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ve Mali Yönetim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkiye'de yerel yönetimlerde sosyal harcamalar: Seçilmiş büyükşehir belediyeleri kapsamında bir değerlendirme, YAPRAK KARADAĞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Best Paper,2017
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü,
 • Yrd. Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Sempozyum, 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, Kurul üyesi, Belek/Antalya, 2007

Araştırma Alanları

 • Maliye

Dersler

Menüyü Kapat