Yayınlar

KİTAP BÖLÜMÜ:

Ahmet

UTKUSEVEN

İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi

2015

Ahmet

BARBAK

Yönetim ve Organizasyon Kuramı

2016

Aygülen

KAYAHAN KARAKUL

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2015

Elif

DENİZ

 ÖRGÜT Kuramları ve Tasarımını Anlamak - Understanding the Theory and Design of Organizations

2015

Elif Ayşe

ŞAHİN İPEK

Regional Economic Development in the Balkan Region

2016

Hayrettin

USUL

Bağımsız Denetim

2015

Özhan

TUNCAY

Döviz Kuru Politikaları

2016

BİLDİRİLER:

Ahmet

BARBAK

Kamu Politikası Disiplinindeki Dönüşümü Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle Anlamak Mümkün mü?

2015

VI. Kamu Politikası Çalıştayı, Sakarya Üniversitesi

Ahmet

BARBAK

6360 Sayılı Yasanın İllerde İç Güvenlik Örgütlenmesine Yönelik Yapısal ve İşlevsel Etkisinin İncelenmesi

2016

Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) 2016, Dokuz Eylül Üniversitesi

Ahmet

BARBAK

Linking Urban Security and Regional Development: Operationalizing Security-Development Nexus within Regional Development Agencies

2016

Tetova State University

Ahmet

BARBAK

Türkiye’de Kamu Politikası Sürecinde “Kalkınma-Güvenlik” İlişkisini Aramak: 1990-2018 Dönemi Kalkınma Planlarının İçerik Analizi

2016

VII. Kamu Politikası Çalıştayı, Çoruh Üniversitesi

Akif

TABAK

Kamu Politikası Disiplinindeki Dönüşümü Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle Anlamak Mümkün mü?

2015

VI. Kamu Politikası Çalıştayı, Sakarya Üniversitesi

Aygülen

KAYAHAN KARAKUL

Educating Manpower to Green Collar Economy in Turkey: A Chance to Re-Strengthen The Links Between Education System and Employment.

2015

1. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu

Aygülen

KAYAHAN KARAKUL

The Endpoint of Anticipation from Education and Starting Point of Struggle: The Unemployment of White Collars

2015

5 th International Conference on  Critical Education. Davetli Konuşmacı

Aytaç

ODACILAR

Felsefe Siyaset İlişkisi ve 21.y.y.’a Baudrillardçı Bir Yaklaşım

2015

STASZIC SARAYI

Aytaç

ODACILAR

Gustave Le Bon‟un Jön Türkler ve Cumhuriyet Türkiye‟sine Etkisi

2015

Uludağ Üniversitesi

Dilek

ÖZDEMİR GÜNGÖR

Examining the acceptance of breast tumor registry system evidence from Turkey

2015

 

Elif Türkan

ARSLAN

VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

2015

VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

Gül

ARIKAN AKDAĞ

Ethnicity and Elections in Turkey: Party Politics and the Mobilization of Swing Voters

2015

İFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

İrem

ÖZGÖREN KINLI

Decivilising process theory, shifting balances of figurational sociology and Le temps du loup (2003)

2016

University College of Dublin

Levent Bekir

KIDAK

A HOLISTIC AND SYSTEMATIC PROBLEM DETECTION METHODOLOGY PROJECT: 112 IZMIR AMBULANCE SERVICE UNIT CASE

2015

19th World Congress on Disaster and Emergency Medicine (WCDEM)

Mehmet

KARAKAYA

Hedonic Coalition Formation Games with Variable Populations: Core Characterizations and (Im)Possibilities

2015

Conference on Economic Design 2015

Mehmet Bülent

ULUDAĞ

Ermeni İmajına ve Ulusal Bilincine Etkileri Açısından Ermeni Prensliklerinin İlk ve Ortaçağ‟da Komşu Halklarla İlişkileri

2015

Antalya

Mehmet Bülent

ULUDAĞ

Fransız Kruvazörü Suffren’deki Iki Askerin Gözünden Çanakkale Savaşı

2015

Maslak, Harp Akademileri Komutanlığı-SAREN

Murat

KAYALAR

VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

2015

VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

Murat

KAYALAR

MESLEK KURULUŞLARINDAKİ İLİŞKİLERİN ISPARTA'NIN SOSYAL SERMAYESİNE NEGATİF ETKİSİ

2015

ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ

Zehra Nuray

NİŞANCI

The Effects of Economic Crisis Happened after the Year of 2000 to SMEs: A Research in Van Service Sector

2015

 

Zehra Nuray

NİŞANCI

Kurumsallaşma, Kurumsal Kuram ve Kurumsal Yönetim: Kavramlar Arası Farklılıklar ve Biçimselleşme

2015

 

Zehra Nuray

NİŞANCI

A Holistic And Systematic Problem Detection Methodology Project: 112 İzmir Turkey Ambulance Service Unit Case

2015

 

 


Başa Dön