Projeler

Murat

KAYALAR

DİNİ İNANÇ VE DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN WHİSTLEBLOWİNG DAVRANIŞINA ETKİSİ: İZMİR İLİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KARŞILAŞTIRMASI

Levent Bekir

KIDAK

A Holistic and Systematic Problem Detection Methodology Project: 112 Izmir (Turkey) Ambulance Service Unit Case

Murat

ESEN

Yükseköğretimde Kurumsal İtibar Ölçümü: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Örneği

Murat

ESEN

Kurumsal Gelişim Projeleri (Yüksek Öğretim Sisteminin (YÖKSİS) Yeniden Yapılandırılması ,Yükseköğretim Kurulu e-Belge Yönetim Sistemi Kurulumu, Akademik Özgeçmiş Sistemi Kurulumu)

Nesrin

DEMİR

Otizme Yönelik Gönüllü Faaliyetlerinde Hizmet/ Faaliyet Kalitesine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Nesrin

DEMİR

Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Süryani Kültürü Kapsamında Bölgesel Ticarete Olan Etkileri: Ampirik Bir Çalışma

Nezih Metin

ÖZMUTAF

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA BİREYSEL YATIRIMCILARIN AŞIRI GÜVEN ÖNYARGILARININ BELİRLENMESİ: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Nezih Metin

ÖZMUTAF

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SÜRYANİ KÜLTÜRÜ KAPSAMINDA BÖLGESEL TİCARETE OLAN ETKİLERİ: AMPRİRİK BİR ÇALIŞMA

Nezih Metin

ÖZMUTAF

OTİZME YÖNELİK GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNDE HİZMET / FAALİYET KALİTESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Serhat

BURMAOĞLU

Nanoteknoloji Alanında Dünya’da En Çok Atıf Alan Bilimsel Yayınların Oluşturduğu Trendin Türk Yayın Trendleri İle Teknoloji Madenciliği Yoluyla Karşılaştırılması

Serhat

BURMAOĞLU

Yaratıcı ve Yeinlikçi Şehirler Çalıştayı

Serhat

BURMAOĞLU

Bütüncül ve Sistematik Olarak Sorun Tespit Etme Metodolojisi Geliştirme Projesi : 112 İzmir Ambulans Servis Örneği

Zehra Nuray

NİŞANCI

İzmir 112 Ambulans Hizmeti


Başa Dön