Koordinatörlükler

                                           İKTİSAT BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Dr.Öğr.Üyesi Emine Beyza SATOĞLU

eminebeyza.satoglu@ikc.edu.tr

ERASMUS

Dr.Öğr.Üyesi Gürdal ASLAN

gurdal.aslan@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Dr.Öğr.Üyesi Gürdal ASLAN

gurdal.aslan@ikc.edu.tr

FARABİ

Dr.Öğr.Üyesi Emine Beyza SATOĞLU

eminebeyza.satoglu@ikc.edu.tr

 

 

 

                                                                      İŞLETME BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Araş. Gör. Dr. İsmail ERKAN

ismail.erkan@ikc.edu.tr

ERASMUS

Dr.Öğr.Üyesi. Şaban ÇELİK

saban.celik@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Doç. Dr. Rozi MİZRAHİ

rozi.mizrahi@ikc.edu.tr

FARABİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAKAY 

mehmetemin.bakay@ikc.edu.tr

 

                                                                          MALİYE BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Araş. Gör. Ahmet ÇÖMLEKÇİOĞLU

ahmet.comlekcioğlu@ikc.edu.tr

ERASMUS

Doç. Dr. Engin HEPAKSAZ

engin.hepaksaz@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Doç. Dr. Alper DOĞAN

alper.dogan@ikc.edu.tr

FARABİ

Araş. Gör. Ahmet ÇÖMLEKÇİOĞLU

ahmet.comlekcioğlu@ikc.edu.tr

                                                     

                                                

                                                     SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Doç.Dr. Dilek MEMİŞOĞLU

dilek.memisoglu@ikc.edu.tr

ERASMUS

Doç. Dr. Buğra KALKAN

bugra.kalkan@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap SÖYLER

mehtap.soyler@ikc.edu.tr

FARABİ

Dr.Öğr.Üyesi Gül ARIKAN AKDAĞ

gul.arikan.akdag@ikc.edu.tr

 

 

                           ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Araş. Gör. Dr. Aynur KIRBAÇ

aynur.kirbac@ikc.edu.tr

ERASMUS

Araş. Gör. Dr. İsmail ERKAN

ismail.erkan@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Araş. Gör. Aynur KIRBAÇ

aynur.kirbac@ikc.edu.tr

FARABİ

Araş. Gör. Aynur KIRBAÇ

aynur.kirbac@ikc.edu.tr

 

    

                                               ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Öğr. Gör. Semi ERTAN

semi.ertan@ikc.edu.tr

ERASMUS

Dr.Öğr.Üyesi. Seçkin Barış GÜLMEZ

seckinbaris.gulmez@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Öğr. Üyesi Canan Uğur RIZZI

canan.ugur.rizzi@ikc.edu.tr

FARABİ

Doç.Dr. Uğur Burç YILDIZ

ugurburc.yildiz@ikc.edu.tr

 

   

                                                            SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Dr.Öğr.Üyesi Dilek ÖZDEMİR GÜNGÖR

dilek.ozdemir.gungor@ikc.edu.tr

ERASMUS

Dr.Öğr.Üyesi Dilek ÖZDEMİR GÜNGÖR

dilek.ozdemir.gungor@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Dr.Öğr.Üyesi Esra DÜNDAR ARAVACIK

esra.dundar@ikc.edu.tr

FARABİ

Dr.Öğr.Üyesi Dilek ÖZDEMİR GÜNGÖR

dilek.ozdemir.gungor@ikc.edu.tr

 

        

                                                           FAKÜLTE KOORDİNATÖRLERİ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Dr.Öğr.Üyesi Seçkin Barış GÜLMEZ

seckinbaris.gulmez@ikc.edu.tr

ERASMUS

Doç. Dr. Nesrin DEMİR

nesrin.demir@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap SÖYLER

mehtap.soyler@ikc.edu.tr

FARABİ

Doç. Dr. Ayşe KAYA

ayse.kaya@ikc.edu.tr

                                                      

     

                                       KURUM KOORDİNATÖRLERİ 

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

ERASMUS

Dr.Öğr.Üyesi Şaban ÇELİK

saban.celik@ikc.edu.tr

MEVLANA

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Barış GÜLMEZ

seckinbaris.gulmez@ikc.edu.tr

FARABİ

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Barış GÜLMEZ

seckinbaris.gulmez@ikc.edu.tr

 

 

 


Başa Dön