İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İş Akış Şemaları

Ders Görevlendirme İş Akış Şeması için tıklayınız.  

Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması için tıklayınız.

Ders Seçimi İş Akış Şeması için tıklayınız.

Öğrenci Belgesi Verme İş Akış Şeması için tıklayınız.

Kayıt Dondurma İş Akış Şeması için tıklayınız.

Fakülte Kurulu Kararı İş Akış Şeması için tıklayınız.

Fakülte Yönetim Kurulu İş Akış Şeması için tıklayınız.

Fakülte Disiplin Kurulu İş Akış Şeması için tıklayınız.

Mazeret Sınavı İş Akış Şeması için tıklayınız.

Sınav Programı Hazırlama İş Akış Şeması için tıklayınız.

Dekanlığa Vekalet İş Akış Şeması için tıklayınız.

Fakülte Sekreteri Vekalet İş Akış Şeması için tıklayınız.

Personel Yıllık İzin İş Akış Şeması için tıklayınız.

Taşınır Kaydı İş Akış Şeması için tıklayınız.

Personel Maaşı İş Akış Şeması için tıklayınız.

Ek Ders İş Akış Şeması için tıklayınız.

Sürekli Görev Yollukları İş Akış Şeması için tıklayınız.

Yurtiçi Yurtdışı  Görevlendirme Yolluğu İş Akış Şeması için tıklayınız.

İlk Atama Dr. Öğr. Üyesi Alımı İş Akış Şeması için tıklayınız.

Yeniden Atama Dr. Öğr. Üyesi İş Akış Şeması için tıklayınız.

İlk Atama Arş. Gör. Alımı İş Akış Şeması için tıklayınız.

Bütçe Hazırlık İş Akış Şeması için tıklayınız.

Akademik Personel Yıllık İzin İş Akış Şeması için tıklayınız.

İsteğe Bağlı Staj İş Akış Şeması için tıklayınız.

Bilimsel Etkinlik İş Akış Şeması için tıklayınız

Topluluk Etkinlikleri İş Akış Şeması için tıklayınız

 

 

 

Menüyü Kapat