İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Bilgi İletişim Güvenliği Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları, Görev Tanımları ve İş Akış Şemaları

Bilgi Ve İletişim Güvenliği Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları için tıklayınız.

Bilgi Ve İletişim Güvenliği-Kurumun En Üst Düzey Yöneticisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Bilgi Ve İletişim Güvenliği-Bilgi Güvenliği Yöneticisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Bilgi Ve İletişim Güvenliği Bilgi Sistemleri Yöneticisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Bilgi Ve İletişim Güvenliği-İlgili Birim Yöneticisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Bilgi Ve İletişim Güvenliği Varlık Grubu Koordinatörü Görev Tanımı için tıklayınız.

Bilgi Ve İletişim Güvenliği-İlgili Birim Uzman Personeli Görev Tanımı için tıklayınız.

Bilgi Ve İletişim Güvenliği Birim İş Akış Şeması için tıklayınız.

Bilgi Ve İletişim Güvenliği Kurumsal İş Akış Şeması için tıklayınız.

Komisyon Üye Tablosu için tıklayınız.

İlgili Birim Uzman Personeli Tablosu için tıklayınız.

Menüyü Kapat