Dekanın mesajı


 

Sevgili Öğrenciler,

Fakültemiz 2011 yılında kurulmuş olup altı bölüm ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Amacımız ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir bilgi donanımı yüksek girişimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirmek;  kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağına katkıda bulunmak ve bireysel girişimciler yetiştirebilmektir.   Bu bağlamda, fakültemiz gerekli akademik donanıma sahiptir ve bunu daha da güçlendirme gayretindedir. Siz sevgili öğrencilerimizin gerekli eğitim-öğretim ve bireysel çabalarınız ile yüksek değerler üreterek gerek bireysel refahın gerekse toplumsal refahın yükselmesine katkı yapabileceğinize olan inancımız tamdır.

Prof. Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ