İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Strict Core Stability and Strategy-Proofness In Hedonıc Games with Friend-Oriented Preferences

Konuşmacı: Bettina Klaus

Tarih: 15 Haziran 2022 

Saat:11.00

Yer: B1/04

Düzenleyiciler:Ekonomi Topluluğu

İlgili Resimler

Menüyü Kapat