İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Personel Listesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utkuseven
Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dalı Başkanı
  • Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dalı Başkanı
Ars. Gör. Abdulcelil Gazioğlu
Araştırma Görevlisi
  • Araştırma Görevlisi
Menüyü Kapat