İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Personel Listesi

Prof. Dr. Hayrettin Usul
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı
  • Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Engin Küçüksille
Öğretim Üyesi
  • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Şuayyip Doğuş Demirci
Öğretim Üyesi
  • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kırkpınar
Öğretim Üyesi
  • Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Halil Ahmet Uran
Öğretim görevlisi
  • Öğretim görevlisi
Doç. Dr. Sadık Karaoğlan
Araştırma görevlisi
  • Araştırma görevlisi
Ars. Gör. Burcu Bahçeci Başkurt
Araştırma görevlisi
  • Araştırma görevlisi
Ars. Gör. Cemalettin Sever
Araştırma görevlisi
  • Araştırma görevlisi
Menüyü Kapat