İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Fakülte Hakkında

Fakültemiz İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin kuruluş kanununda sayılan fakültelerden biri olarak 2011 yılında kurulmuştur. 2012 yılını kuruluş ve kadro çalışmaları ile tamamlamış olan Fakültemiz 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bugün bünyesinde alanlarında uzman tam zamanlı toplam 88 öğretim üyemizin 68'i öğretim üyesi (16 Profesör, 32 Doçent Doktor ve 20 Doktor Öğretim Üyesi),  2 öğretim görevlisi ve 21'i araştırma görevlisi (2 Araş. Gör. Dr. ve 19 Araş. Gör.)  ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültemiz bünyesindeki lisans programları aşağıdaki gibidir:


İktisat Bölümü

İşletme Bölümü

Maliye Bölümü

Sağlık Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik BölümüLisans programları seçmeli dersler ağırlıklı olarak tasarlanmış olup öğrenciler ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşma imkanına sahiptirler. Belli bir alanda seçmeli dersler alan öğrencilere mezun olduklarında diplomaları yanında ilgili uzmanlık alanlarını gösteren özel bir sertifika verilecektir.
Ayrıca, tüm programların altyapıları Bologna süreci ve uluslararası akreditasyon ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmış olup öğrencilerimiz lisans öğretimi sürecinde Erasmus, Mevlana programları ya da ikili anlaşmalar çerçevesinde en az bir dönemlerini yurtdışında geçirmeleri hususunda teşvik edilmektedir.
Fakültemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği halinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütmektedir. Fakültemiz bünyesinde 7 lisans programı, 9 tezli yüksek lisans programı, 11 tezsiz yüksek lisans programı ve 4 doktora programı aktif durumdadır.

Menüyü Kapat