Fakülte Hakkında

İzmir’in Yeni Devlet Üniversitesinin sosyal bilimler alanında iddialı fakültesi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine hoş geldiniz.
Fakültemiz İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin kuruluş kanununda sayılan fakültelerden biri olarak 2011 yılında kurulmuştur. 2012 yılını kuruluş ve kadro çalışmaları ile tamamlamış olan Fakültemiz 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bugün bünyesinde alanlarında uzman 57 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 18 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde aşağıdaki bölümler yer almaktadır:

İktisat

İşletme

Maliye ve Mali Yönetim

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama

Sağlık Kurumları Yönetimi

Lisans programları seçmeli dersler ağırlıklı olarak tasarlanmış olup öğrenciler ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşma imkanına sahiptirler. Belli bir alanda seçmeli dersler alan öğrencilere mezun olduklarında diplomaları yanında ilgili uzmanlık alanlarını gösteren özel bir sertifika verilecektir.
 Ayrıca, tüm programların altyapıları Bologna süreci ve uluslararası akreditasyon ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmış olup öğrencilerimiz lisans öğretimi sürecinde Erasmus, Mevlana programları ya da ikili anlaşmalar çerçevesinde en az bir dönemlerini yurtdışında geçirmeleri hususunda teşvik edilmektedir.
Fakültemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği halinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütmektedir. Fakültemiz bünyesinde 5 lisans programı, 7 tezli yüksek lisans programı, 9 tezsiz yüksek lisans programı ve 2 doktora programı aktif durumdadır.


Başa Dön