İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Stratejik Hedefler

· Uluslararası Düzeyde Geçerliliği Olan Eğitim Kalitesine Ulaşmak
Fakültemiz, Türkiye’nin gelişmesinde ihtiyacı olan konularda yaratıcılığı destekleyici bir eğitim sunmayı, öğretim programlarını sürekli olarak yenilemeyi, amaç ve içeriğe uygun eğitim yöntemleri geliştirmeyi, uluslararası akreditasyon almayı hedefleyen bir eğitim vermeyi, eğitimde verimliliğin arttırılması için alt yapısını sürekli geliştirmeyi planlamıştır.

· Öğretim üyelerinin araştırma yönünü güçlendirmek
Fakültemizde, öğretim üyelerinin eğitim faaliyetleri yanında, sahip oldukları bilgi birikimini araştırma faaliyetlerinde kullanmaları ve “etki çarpanı” yüksek olan dergilerde yayın yapmalarını sağlamak için gerekli alt yapının hazırlanması planlamıştır.

· Yabancı öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının yarısı olmasını sağlamak
Bir dünya üniversitesi olma hedefini gerçekleştirmek için fakültemiz, öğrenci kontenjanının yarısını yabancı öğrencilere ayırmayı hedeflemiştir. Bu hedef verdiği eğitimin kalitesinin bir göstergesi olacaktır.

· Öğretim üyesi kadrosunda yabancı öğretim üyelerine yer vermek
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi kadrosunda yabancı öğretim üyeleri bulundurmayı amaçlamıştır. Böylece fakültemizdeki öğretim uluslararası bütünleşmeyi sağlamaya yönelik olacaktır. Ayrıca öğretim üyesi kadrosundaki yabancı öğretim üyeleri uluslararası öğrenciler için çekici bir faktör olacaktır.

Menüyü Kapat