İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Sınav/Notlama

İİBF Mezuniyet, Dönem Geçme, Ders Seçme

Mezuniyet koşulları:

 • Bir öğrencinin mezun olması için 240 AKTS’yi tamamlaması gereklidir.
 • Seçmeli dersler, mezuniyet kredisinin toplamının %25’i ile %70’i arasında olması gerekir.
 • Üniversite seçmeli dersler, ilgili mevzuatta belirtilen oranda olmalıdır..
 • Bir öğrencinin mezun olabilmesi için devam etmekte olduğu programı en az 2 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zaman mezuniyet not ortalamasıdır.

Dönem Geçme:

 • Her bir dönemde min 30 akts lik ders alınmalıdır.
 • İkinci dönem sonunda ve sonrasında DNO’su iki dönem üst üste 1.80’in altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Ve daha önce almadığı dersleri alamaz.
 • 3. Dönem sonunda ve daha sonraki dönemlerde GNO’su 2.00’ın altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Ve daha önce almadığı dersleri alamaz.

Ders Geçme:

 • Teorik derslerin %30 dan uygulamalıların %20 sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz.
 • “Ders geçme esası” söz konusudur. Başarısız dersler öncelikli olarak alınmak zorundadır.
 • Başarılı olunan dersi not yükseltmek amacıyla en fazla 3 yarıyıl içinde tekrar alabilir.
 • Bağıl değerlendirme katma limiti 20
 • ham başarı notu alt limiti 40
 • yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı limiti 50 olarak kullanılır.
 • Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.
 • Bütünleme sınavına, genel sınava girme hakkına sahip olduğu halde sınava girmeyen yeterli başarıyı sağlayamayan veya notunu yükseltmek amacıyla sınava girmek isteyen öğrenciler girebilir.
 • Not yükseltmek için Büt’e giren öğrencilerin aldığı not, final notu olarak geçerlidir.
 • Yarıyıl sınavı sonunda final başarı notunun katkısı hiçbir durumda %40 dan az %60 dan fazla olamaz.
 • Sınav yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrenci
  • Hazırlık sınıfı ve 1. Sınıftan en fazla 1 dersten
  • Ara sınıflarda ise en fazla 3 dersten başarısız olan öğrencilere 3 yıl içerisinde 3 sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil arasınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri 3 dersten 1 sınav hakkı verilir.

Ders Seçme:

 • Başarılı olunan dersi not yükseltmek amacıyla en fazla 3 yarıyıl içinde tekrar alabilir.
 • Ön koşullu dersler alınması, bağlı ön koşullu dersin başarılı olması durumunda alınabilir.
 • Başarılı olunan dersi not yükseltmek amacıyla en fazla 3 yarıyıl içinde tekrar alabilir.
 • GNO’su 2.00-2.50 arasında olanlar en fazla 35 akts ders seçebilir.
 • GNO’su 2.50-3.00 arasında olanlar en fazla 40 akts ders seçebilir.
 • GNO’su 3.00 ve 3 üzeri olanlar en fazla 45 akts ders seçebilir.
 • GNO’su 2 altında olan öğrencilerin istekleri doğrultusunda danışman onayı ile en fazla 2 ders azaltabilir. Almadığı dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.
Menüyü Kapat