Eğitim/AÖ

İktisat

Program, temel iktisat eğitimine ek olarak ileri sınıflarda farklı alanlarda ve fakültenin diğer bölümlerinden seçmeli derslerle öğrencinin kendisini geliştirmesine ve belirlediği bir alanda uzmanlaşarak etkili bir kariyer planlaması yapmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca oransal olarak gittikçe artırılması planlanan İngilizce dersler aracılığıyla öğrencilerin, İngilizce bilimsel terminolojiye hakim olabilmesi de hedeflenmekte ve böylece uluslararası alanda meydana gelen gelişmeleri takip edebilme, yorumlayabilme becerisine sahip olabilmeleri, dış ülkelerde lisansüstü eğitim alabilmeleri ve yabancı firma yada kuruluşlarda çalışabilmeleri de amaçlanmaktadır.

İşletme

Öğrencilerimizin lisans eğitimi süresince; düşünsel modellerini geliştirerek ve öğrenmeyi öğrenerek toplumun ve iş dünyasının sosyo-ekonomik değişimini yönetebilecek ve yaşam boyu öğrenme ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bir yetkinliğe kavuşması hedeflenmektedir.

Maliye

Bölümün ders programında temel maliye derslerinin yanı sıra, iktisat, işletme, hukuk, kamu mali yönetimi, siyaset bilimi ve temel bilgi teknolojileri alanında dersler yer almaktadır. Öte yandan, bölüm ders programında mezuniyete yaklaştıkça seçimlik derslerin sayısı artmaktadır. Böylelikle öğrencilere motivasyon ve başarıları düşünülerek, kendi ilgileri doğrultusunda ders seçimi imkânı verilmektedir.Bölümün eğitim süresi 4 yıl olup, mezun olan öğrencilere lisans diploması verilmektedir.

Sağlık Yönetimi

Sağlık hizmetlerinin;

  • Zamanında,
  • Doğru yerde,
  • Doğru şekilde,
  • Doğru miktarda
  • Sürdürülebilir maliyetle

sunulması; ancak iyi planlanmış ve organize edilmiş bir sağlık sistemi alt yapısı ile mümkündür. Bu da Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği alanında birikmiş öğretilebilir bilginin, sağlık yönetiminin her kademesinde öğrenilmesi ve uygulamada kullanılması ile mümkün olacaktır.

Bununla birlikte, bu alanda yapılacak akademik çalışmalar ve gerçekleştirilecek projeler ile yeni bilgiler üretilerek, alana bilimsel katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı’nda öncelikli amaç, mezunlarını, iş dünyasının istediği niteliklerle yetiştirmek, gerekli kuramsal ve pratik bilgilerle donatmaktır. Bu amaçla hazırlanan ders programı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında dünya’da ve Türkiye’deki en yeni bilimsel çalışma ve literatürleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Mezunlar, özellikle iş hayatında yoğun ve anlık kararlar alabilmek, yetersiz kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, iş ortamında karşılaşılan sorunları çözmek, örgütü amaçlarına ulaşacak biçimde yönetmek, bilgilerini çok çeşitli sektörlere uyarlayarak kullanabilmek için gerekli yaklaşımlar ve problem çözme teknikleri ile donatılacaklardır.

Uluslararası İlişkiler

Bölümümüz Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi vermektedir. Ders programımız 30’dan fazla tam zamanlı öğretim üye ve elemanı tarafından desteklenmektedir. Eğitim dili Lisans Programında %30 İngilizce ve Yüksek Lisans Programlarında ise Türkçedir. Bölümüz ayrıca Avrupa çalışmaları alanında disiplinlerarası bir Yüksek Lisans programını da desteklemektedir. 

 


Başa Dön