İş Olanakları/AÖ

İKTİSAT

İktisat bölümü mezunu bir kişi çeşitli Bakanlıklarda, Merkez Bankasında ve benzeri kuruluşlarda üst grup memurluk yapabileceği gibi kamu ve özel sektör bankalarında müfettiş, denetçi ve uzman olarak da görev alabilir. Ayrıca uluslararası piyasalar ve kurumlarda, araştırma şirketlerinde kendilerine geniş bir çalışma alanı yaratabilirler. İktisat bölümü mezunu doğal girişimcilik bilgileriyle de donatıldığından ötürü lisans eğitimini tamamladıktan sonra kendi iş fikrini hayata geçirebilir yani şirketini açabilir. Bu alan mezunlarının istihdamının yüksek olduğu diğer sektörler arasında ise finans ve borsagelmektedir.

İŞLETME

İşletme bölümü mezunları diğer iktisadi ve idari bilimler mezunlarına göre özel sektörde daha fazla çalışma imkanı ve isteği olan öğrencilerden oluşuyor. Dolayısıyla bu programdan mezun olanlar daha çok özel sektör işletmelerinin çeşitli departmanlarında çalışıyorlar. Bununla birlikte çoğu zaman sahip oldukları girişimci ruh sayesinde kendi iş fikirlerini hayata geçirmeye çalıştıkları da görülmektedir. İşletme bölüm mezunlarının farklı sektörlerdeki işletmeler içerisinde en fazla çalıştıkları departmanlar arasında pazarlama, finans, satış, iş geliştirme, operasyon, eğitim, danışmanlık, muhasebe, medya ve iletişim, insan kaynakları, araştırma, program ve proje yönetimi, bilgi teknolojileri ve ürün yönetimi bulunmaktadır.

MALİYE

 Maliye bölümünden mezun olanların daha çok kamu sektöründe vergi müfettişliği, muhasebat kontrolörlüğü, Sayıştay denetçiliği, vergi mahkemesi hâkimliği, idari hâkimlik, bütçe uzmanlığı ve kontrolörlüğü, gelir uzmanlığı, sermaye piyasası uzmanlığı, mali müşavirlik, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nda uzmanlık gibi mesleklere yöneldikleri görülmektedir.Ayrıca kendini geliştiren maliye bölümü mezunlarına özel sektörde muhasebeden pazarlamaya kadar pek çok iş sahasının açık olduğu da unutulmamalıdır. Özellikle banka müfettişliği ve serbest muhasebecilik bunlar arasında en fazla görülenlerdir.

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

Bölüm mezunları, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer kamu hastaneleri ve kuruluşlarında uzman yardımcısı ve yönetici adayları olarak istihdam edilmektedir. Giderek artan özel hastane ve sağlık kuruluşu sayısı da bölüm mezunları için ayrı bir istihdam imkânı yaratmaktadır. Bölüm mezunları, özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli idari kademelerinde görev almaktadır.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olanların çalışma sahaları da diğer alan mezunları gibi oldukça geniştir. Bu çerçevede devlet ve özel sektöre ait bankalarda özellikle uzmanlık ve müfettişlik, Dış İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası’nda, Genel Müdürlüklerde, Kaymakamlıklarda, Teftiş Kurullarında, Sayıştay’da, yerel yönetim ve idari yargıda, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunda, Devlet Planlama Teşkilatı ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nda, Rekabet Kurumunda ve diğer devlet kuruluşlarının merkez ve taşra birimlerinde çeşitli düzeylerde memurluk yapabilecekleri gibi kamuya göre daha az olmakla birlikte düşünce kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, finans kurumlarında, banka ve denetim kurumlarında, medyada ve nihayet çeşitli araştırma kuruluşlarında da istihdam edilebilmektedirler.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 Uluslararası İlişkiler bölümünü başarıyla tamamlayan mezunlar kamusal alanda uluslararası kurum ve şirketlerde, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO temsilciliklerinde ve özellikle Dış İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görev alabildikleri gibi basın ve medya kuruluşlarının uluslararası haber servislerinde, danışmanlık ve eğitim hizmeti veren yarı-resmi kurumlarda da çalışabilmektedirler. Bunlara ek olarak sivil toplum örgütleri, bankacılık, sigortacılık, reklamcılık, medya, finans kuruluşları ve uluslararası çeşitli örgütler de bölüm mezunlarının yoğunlukla istihdam edildiği alanlar arasında yer almaktadır. 


Başa Dön