İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Üniversite-Sanayi İşbirliği Hamlesi

Üniversite-Sanayi İşbirliği Hamlesi
Fakültemiz öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih ACAR’ın içinde bulunduğu bir ekip tarafından hazırlanan “LED SOKAK ARMATÜRLERİ İÇİN ASİMETRİK LENS TASARIMI ve TİCARİLEŞTİRİLMESİ” başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından açılan “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı-2020” kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur. Proje için kurumsal muhataplar AKIM Metal A.Ş. ve OPTONOM Bilimsel Ölçüm Ltd. Şti’dir. 2023 yılı sonuna kadar sürecek 3 yıllık projede, sokak ve karayolu aydınlatması için kullanılacak olan ve TEDAŞ tarafından yayınlanan ilgili şartnamelere uygun LED teknolojisine uyumlu mercek tasarlanması planlanmaktadır. Projenin diğer bir amacı ise AR-GE sonucu geliştirilen merceğin ticarileştirilip dış aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren ve Karayolları Genel Müdürlüğü, belediyeler gibi değişik kamu kurumlarından ihale alan firmalar tarafından kullanılmasıdır. Yurtiçinde ilgili mevzuata uygun mercek üretilmemekte, bu sebeple her sene ciddi miktarda sermaye ithalat yoluyla yurtdışına gitmektedir. Proje ile bu durumunda önüne geçilmesi de ayrıca hedeflenmektedir.

 

Menüyü Kapat