İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Green Night

Adını Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakatından alan GREEN NIGHT Horizon 2020 projesi gezegenimizin geleceği için yeşil dönüşümün gerekliliği konusunda başta gençler olmak üzere genel kamuoyunun bilinçlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. GREEN NIGHT, sürdürülebilirlik için doğal ekosistemleri korumanın ve eski haline getirmenin gerekli olduğunu vurgulayarak bunun için enerji, gıda, atık ve ulaşım gibi ana eylem alanlarına odaklanmakta ve bilimin ve araştırmacıların bu dönüşümü nasıl gerçekleştirebilecekleri konusunda sahip olduğu öncü rolü gençlere göstermeyi hedeflemektedir. Araştırmacılar Gecesi Etkinliği (European Researchers’ Night–NIGHT) programı kapsamında, Avrupa Birliği ve ortak ülkelerin tamamında her yıl Eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirecek ve gençleri bilime teşvik edecek tek günlük bir etkinliğin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Etkinlikler ile gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, toplumda araştırmacılara karşı var olan önyargının kırılması ve araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması hedeflenmektedir. Projenin katılımcıları şu şekildedir: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Projenin Bütçesi: 137.375 Euros.

 

Ufuk 2020 Programı
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Projesi
“GREEN NIGHT”
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Nedir?

Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi (European Researchers’ Night) programı kapsamında, Avrupa Birliği ve ortak ülkelerin tamamında her yıl Eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirecek ve gençleri bilime teşvik edecek tek günlük bir etkinliğin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Etkinlikler ile gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, toplumda araştırmacılara karşı var olan önyargının kırılması ve araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması hedeflenmektedir.
GREEN NIGHT Projesi
Adını Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakatından (Green Deal) alan GREEN NIGHT projesi gezegenimizin geleceği için yeşil dönüşümün gerekliliği konusunda başta gençler olmak üzere genel kamuoyunun bilinçlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. GREEN NIGHT, sürdürülebilirlik için doğal ekosistemleri korumanın ve eski haline getirmenin gerekli olduğunu vurgulayarak bunun için enerji, gıda, atık ve ulaşım gibi ana eylem alanlarına odaklanmakta ve bilimin ve araştırmacıların bu dönüşümü nasıl gerçekleştirebilecekleri konusunda sahip olduğu öncü rolü gençlere göstermeyi hedeflemektedir.
Proje, Türkiye’de 2021 yılında Avrupa Araştırmacılar Gecesi programı kapsamında hibe almaya hak kazanan tek projedir.


PROJE ORTAKLARI


• Yaşar Üniversitesi (Koordinatör)
• Ege Üniversitesi
• İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
• İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
• İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü


Proje Süresi


12 Ay (Mayıs 2021- Nisan 2022)


Proje Etkinlikleri


GECE etkinlikleri özellikle araştırmacıların ve çalışmalarının topluma nasıl katkı sağladığını göstermeye ve aşağıdaki ana konulara odaklanacaktır:
• İklim değişikliği (hava-su-toprak)
• Çevre dostu yenilikler ve yeşil teknoloji (enerji binaları-sanayi-hareketlilik)
• Çevre dostu tarım (biyoçeşitlilik - sağlıklı, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir gıda)
• Döngüsel ekonomi (üretim-kullanım-geri dönüşüm)


Katılımcı araştırmacılar, özellikle çocuklar ve gençlerin bilime ilgisini arttırmak için bilimi eğlence ile birleştiren aşağıdaki etkinlik biçimlerini kullanabilecektir.
• Uygulamalı deneyler
• Simülasyonlar
• Gösteriler
• Kafe tartışmaları
• Filmler ve belgeseller
• Bilim-komediler
• Yarışmalar (bilim sınavları, oyunlar, bulmacalar, fotoğraf ve sanat yarışmaları vb.)

Menüyü Kapat