İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

SSKD Projesi (Kriz Yönetimi)

Aralık 2019’da Wuhan (Çin)’da yayılmaya başlayıp, bütün dünyayı etkisi altına alan; Türkiye’de ise Mart 2020’de ortaya çıkan COVID19 sosyal, kültürel, ekonomik, iktisadi, idari, hukuki, askerî, dinî ve siyasi vb. pek çok alanda büyük etkilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu süreçte özel sektör, kamu ve sivil toplum çalışmaları kesintiye uğradı. Dünya pandemiye hazırlıksız yakalanmıştı. Özel sektörde ve kamuda kriz yönetimi ve prosedürleri varken, pek çok STÖ’de böyle bir çalışma, kriz dönemlerinde faaliyetlerini düzenleyen bir yol haritasının olmadığı fark edildi. Günümüzde üçüncü sektör olarak adlandırılan, milyonlarca kişiye ulaşan faaliyetler sürdüren sivil toplumun çalışmalarının herhangi bir kriz anında durması, pek çok dezavantajlı grubun hayati ihtiyaçlarının karşılanmaması anlamına gelmekte. Bunun sonucu ise ne yazık ki ölçülemeyecek derecede vahim bir tablo oluşturmakta. Bu ihtiyacı gidermek için, örnek bir “ Kriz Dönemi Örgütlenme Prosedürü” oluşturmaya karar verildi. Prosedürün amacı; organizasyonların farklı kriz dönemlerine istinaden kendi yönetmeliklerini hazırlamalarına yardımcı olmak, yaşanan kriz ne olursa olsun her kurumun kendine göre uyarlayabileceği, faaliyetlerini durdurmadan sürece hızla uyum sağlayabileceği ve örgütlenebileceğini gösteren bir prosedür oluşturabilmek. Böylece her oluşumun kriz dönemine özel kendi yol haritasını oluşturabilmesi için dinamik bir yapı sağlanmış olacak. Bu amaçla; Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Yaşar Üniversitesi ile birlikte Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ‘Bizi Bağlayan Şeyler’ Özel Desteği kapsamında sivil toplumu kriz dönemlerine hazırlamak adına “Kriz Dönemlerinde Sivil Toplum için Örgütlenme Prosedürü” hazırladı. Proje web sitesi: http://kriz.sskd.org.tr/

Menüyü Kapat