İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

SSKD NDI (Sivil Toplum ve Kriz Yönetimi)

National Democratic Institute (NDI)’ın destekleği ile 2021 Temmuz-Ağustos aylarında Sivil Toplum Aktörleri için Kriz Yönetmeliği Hazırlama ve Eğitmen Eğitimi düzenlenecektir. 2020 Eylül ayında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle hazırladığımız ve bir yol haritası niteliğinde olan Kriz Dönemlerinde Sivil Toplum için Örgütlenme Prosedürü (https://kriz.sskd.org.tr/) ‘nü kullanarak bu eğitimde krize hazırlık aşamalarını uygulamalı, detaylı ve örnekleriyle birlikte işlemek ve bu bilgileri STÖ’lere, yerel yönetimlere, üniversitelere ve sosyal girişimlere aktararak onların bu bilgiler ışığında kriz dönemlerine hazır olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sürece yerel yönetimlerin de dâhil olması; sivil katılımın artırtılması ve yerel yönetimler ile sivil aktörler arasındaki işbirliğini güçlendirmek açısından önem taşımaktadır. Eğitim sonunda bireylerin ve örgütlerin farkındalığını artırmak, kriz durumlarına hazır hale gelmelerini sağlamak en temel amaçlarımızdandır. Eğitim içeriğinde iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, dijital araçlar kullanarak eğitmen yetkinliklerinin artırılması ve kendi iç yönetmeliklerini/yol haritalarını hazırlamaları çalışmaları yapılacaktır. Proje web sayfası: http://kriz.sskd.org.tr/

Menüyü Kapat