İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Sıkça Sorulan Sorular

1. Üniversitemize kayıt nasıl yapılır?

 

-T.C. vatandaşı  öğrencilerin kayıtları ile ilgili kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgiler web adreslerindeki duyuru ve kılavuzlardan öğrenilebilir. https://ikcu.edu.tr/

-Uluslararası öğrencilerin kayıtları ile ilgili kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgiler web adreslerindeki duyuru ve kılavuzlardan öğrenilebilir. https://ikcu.edu.tr/

-Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile gelecek öğrenciler kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgileri https://erasmus.ikcu.edu.tr/ web sitesinde yer almaktadır.

-Mevlana Öğrenci Değişim Programı ile gelecek öğrenciler kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgileri https://mevlana.ikcu.edu.tr/   web sitesinde yer almaktadır.

-Farabi Öğrenci Değişim Programı ile gelecek öğrenciler kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgileri https://farabi.ikcu.edu.tr/  web sitesinde yer almaktadır.

 

 2. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemini nasıl kullanabilirim?

 

Üniversitemiz web sayfasında yer alan “UBYS” https://ubs.ikc.edu.tr/ menüsünden Üniversiteye ilk kayıt olduğunuzda Kullanıcı Adı: Öğrenci Numaranız, Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızdır. Daha sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz.

 

3. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemini ile ulaşabileceğim  bilgiler ve yapabileceklerim nelerdir?

 

-Öğrenci Bilgi Sistemi" kullanarak ders kaydınızı, not durumlarınızı, harç durumunuzu, sınav tarihlerinizi, genel ya da şahsi duyurularınızı takip edebilirsiniz.  

-Ayrıca öğrenim belgeleri (öğrenci belgesi, transkript, disiplin belgesi, yatay geçiş yapmasında engel olmadığına dair belge  gibi belge taleplerinde bulunabilirsiniz. 

-Talep ettiğiniz bu belgeler aynı gün içerisinde öğrenim gördüğünüz Fakültenin Fakülte Sekreteri tarafından  elektronik olarak imzalanır.

-İmzalanan belgeleri kendi sayfanızdan indirerek istediğiniz kuruma verebilirsiniz.

 

4. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi şifremi kaybettim/unuttum  ne yapmalıyım?

 

-Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine girerken “Giriş yapamıyor musunuz ?” butonuna tıklayarak kullanıcı adınızı ve mail adresinizi ya da telefon numaranızı girerek yeni şifre verilmesini talep etmelisiniz. Talep ettiğiniz şifre girdiğiniz mail adresine ya da telefon numarasına gelecektir.

-Yukarıdaki işlemleri de yapamamanız halinde öğrenim gördüğünüz bölümün öğrenci işlerinden  alacağınız kullanıcı şifreniz ile Üniversite Bilgi Yönetim Sistemini (UBYS) kullanabilirsiniz.

 

5. Ders kayıt işlemi nasıl yapılır?

 

       Hazırlık Sınıfı ve Birinci sınıflar (yeni kayıt olan) dâhil tüm öğrenciler, https://ubs.ikc.edu.tr/ adresinden giriş yaparak Öğrenci Bilgi Ekranından ders kaydı yapar.

 

6. Derslerimi UBYS seçtim ders kaydım tamamlandı mı?

 

UBYS Öğrenci Bilgi Ekranından ders seçtikten sonra Danışman onayına gönderilip, ders kaydının tamamlanması gerekir.

 

 

7. Danışmanım kim nasıl öğrenebilirim?

 

UBYS Öğrenci Bilgi Ekranından danışman Öğretim Elemanının kim olduğu yazmaktadır. Danışman ile UBYS mesaj üzerinden iletişime geçilebilir.

 

8. Ders kayıt tarihleri geçerse ne yapabilirim?

 

Dilekçe ile mazeretini bildiren öğrencinin mazereti ilgili Yönetim Kurulunda kabul edilirse ders kaydı yapar, ancak kabul edilmezse o yarıyılda öğretime devam edemez.

 

9. Bir üst döneme/sınıfa geçmek için GANO kaç olmalı?

 

Üçüncü dönem sonundan itibaren Gano 1.80 olması gerekir.

 

10. Kaçıncı dönemden itibaren GANO bakılır?

 

Üçüncü dönem sonunda ve daha sonraki dönemlerde GNO’su 1.80 altında olan öğrenci başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci daha önce almadığı dersleri alamaz. Genel not ortalamasını 1.80 üstüne yükseltmek için öncelikle daha önce kaldığı ve sonrasında geçtiği dersleri alabilir.

 

11. Bir dönemde kaç AKTS ders alabilirim?

 

GNO'su 2.00 ile 2.50 arasında olan öğrenciler için en fazla 35, GNO'su 2.50 ile 3.00 arasında olan öğrenciler için en fazla 40, GNO'su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler için en fazla 45 kredidir.

 

12. Mezun durumdayım en fazla kaç AKTS ders alabilirim?

 

Takip eden iki dönem sonunda mezuniyet durumunda bulunan öğrenci GNO'ya bakılmaksızın iki yarıyılda dönemlik 45 AKTS alabilir.

 

13. Çakışan dersleri alabilir miyim?

 

Derste devam zorunluluğu var ise çakışan ders alınmaz. Ancak ilgili dersten başarısız olundu ise (devamsızlık hariç) ders alınabilir.

 

14. Başarısız olduğum seçmeli ders yerine başka seçmeli ders alabilir miyim?

 

Başarısızlık ve devamsızlık durumunda, öğrenci başka bir seçmeli dersi alabilir.

 

15. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

 

Öğrencilerin derslere,  uygulamalara,  sınavlara  ve  diğer  çalışmalara devamı zorunludur. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz.

 

 

16. Başka Üniversitede aldığım ders içinmuafiyet yaptırabilir miyim?

 

Akademik Takvimde belirtilen sürelerde öğrenciler, devam ettikleri bölüm dışında başka bir bölümde veya yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için ilgili Bölüm Başkanlığına muafiyet talebinde bulunabilir.

 

17. Kendi isteğim ile kaydımı sildirmek istiyorum ne yapmalıyım?

 

Fakültemiz web sayfasındaki https://iibf.ikcu.edu.tr/S/15662/formlar formlar kısmında bulunan “kayıt  sildirme formu” doldurularak öğrenci kimlik kartı ile birlikte Fakülte Dekanlığına başvurulur.

 

18. Kaydımı dondurmak için ne yapmalıyım?

 

Akademik Takvimde  belirtilen sürelerde Fakültemiz web sayfasındaki         https://iibf.ikcu.edu.tr/S/15662/formlar formlar kısmında bulunan “Öğrenime Ara Verme Formu” doldurulup kayıt dondurma nedeni ile birlikte  Fakülte Dekanlığına başvurulur.

 

19. Vize/Final sınavlarına katılamadım ne yapmalıyım?

 

Fakültemiz web sayfasındaki https://iibf.ikcu.edu.tr/S/15662/formlar formlar kısmında bulunan   “Mazeret Bildirim Formu” doldurulup mazeret nedeni ile birlikte bir hafta içinde Fakülte dekanlığına teslim edilir. Final sınavının mazereti bütünleme sınavıdır.

 

20. Mazeret Sınav başvurumu nereye ve ne zaman yapmalıyım?

 

Fakültemiz web sayfasındaki https://iibf.ikcu.edu.tr/S/15662/formlar formlar kısmında bulunan “Mazeret Bildirim Formu” doldurulup, “Haklı  ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en  geç  bir  hafta  içinde  Fakülte  Dekanlığına  mazeretini  gösterir  belge  ile  birlikte  yazılı olarak  başvurmak  zorundadır.  Bu süre  içinde  bildirilmeyen  mazeretler  kabul  edilmez.”

 

21. Fakültede Yaz Okulu var mı?

 

Yaz Okulu açılıp açılamayacağı Üniversitemiz web sayfasında duyurulmaktadır.

 

22. Staj zorunlu mu?

 

Fakültemizde Staj zorunlu değildir. İsteğe Bağlı Staj yapılabilmektedir. Staj ile alakalı bütün açıklamalara https://iibf.ikcu.edu.tr/ web sayfasından staj sekmesinden ulaşılabilmektedir.

 

23. İsteğe Bağlı Staj ne zaman yapabilirim?

 

Staj ile alakalı bütün açıklamalara https://iibf.ikcu.edu.tr/ web sayfasından staj sekmesinden  ulaşılabilmektedir.

 

24. Kimlik kartının kaybolması veyaçalınması durumunda ne yapmalıyım?

 

Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kart Birimi’ne giderek yeni kart talebi yapılması gerekmektedir.

 

25. Kimlik bilgilerimde değişiklik olduğu zaman ne yapmalıyım?

 

Ad, Soyad veya nüfus kimlik bilgilerinde değişiklik ya da düzeltme olmuş ise öğrenci yeni nüfus cüzdanı ile birlikte öğrenim gördüğü akademik birimin öğrenci işlerine müracaat eder.

 

26. Mezun öğrenciler web üzerinden transkriptini görebilir mi?

 

Mezun öğrenciler Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak transkript belgesini görebilir. E-imzalı belge talebinde bulunabilirler.

 

27. Sınav sonuçlarına itiraz nasıl olur?

 

Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde dekanlığa yazılı olarak  başvurabilir.

 

28. Hangi hallerde disiplin cezası alınır?

 

 Konuyla ilgili olarak https://www.yok.gov.tr/  web sitesinde Yükseköğretim Kurumları öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ni inceleyebilirsiniz.

 

29. Üniversitenizde engelli öğrenci birimi var mı?

 

Üniversitemizde Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ve Engelli Öğrenci Birimi bulunmakta olup,  https://engelsiz.ikcu.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilmektedir.

 

30. Öğrencinin mezuniyet koşulları nelerdir?

  

Bir  öğrencinin  devam  ettiği  programdan  mezun  olabilmesi  için; mezuniyet  için  gerekli  tüm  dersleri    almak  ve  bu  derslerden  başarılı  olmak  koşulu  ile  devam etmekte  olduğu  programı  en  az  2.00  GNO  ile  tamamlaması  zorunludur.  GNO  aynı  zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

 

31. Tek ders sınavına nasıl başvurabilirim?

 

- Kayıtlı bulunduğu programdaki tüm dersleri alan ve devam şartını sağlayan, ancak GANO yetersizliği veya başarısız ders nedeniyle(en fazla iki dersten başarısız ) mezun olamayan öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkı verilmektedir.

- Öğrenci bu sınava girebilmek başvuru süresince ilgili Bölüm Sekreterliğine  dilekçe ile müracaat etmesi gerekir.

 

32. Diplomam henüz hazırlanmamış mezuniyet belgesi almak için ne yapmalıyım?

 

Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, isterlerse E-Devlet Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak mezuniyet belgesini alabilir.

 

33. Diplomamı almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

 

Öğrenci, mezun olduktan sonra kendi sayfasından (UBYS) on line ilişik kesme yapması ve Fakülte Dekanlığına diplomasını almak üzere öğrenci kimlik kartı ile gelmesi gerekmektedir.

 

34. Lisans öğrenimini tamamlayamayanlar önlisans diplomasını nasıl alabilirler?

 

Öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört dönemindeki dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve devam ettiği programdan kaydının silinmiş olması koşullarıyla önlisans diploması verilebilir.

 

Menüyü Kapat