İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Görev Tanımları

Dekan Görev Tanımı için tıklayınız.

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı için tıklayınız.

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Görev Tanımı için tıklayınız.

Bölüm Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız.

Araştırma Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Bölüm Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız.

Memur Görev Tanımı için tıklayınız.

Şef Görev Tanımı için tıklayınız.

Öğrenci İşleri Personeli Görev Tanımı için tıklayınız.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Mali İşler Personeli Görev Tanımı için tıklayınız.

Döner Sermaye Personeli Görev Tanımı için tıklayınız

Özel Kalem Görev Tanımı için tıklayınız

Menüyü Kapat